Main Menu
 
 
 

Informatii Inspectoratul Scolar Suceava

Gradaţii de merit

Metodologia concursului de acordare a gradaţiilor de merit 2016

Procedura operaţională de organizare a concursului de acordarea a gradaţiilor de merit cadre didactice

Procedura operaţională de organizare a concursului de acordarea a gradaţiilor de merit cadre didactice auxiliare

Repartizare/pondere gradatii de merit 2016

Fise didactic auxiliar

Fise didactic

Model raport de activitate

Program sedinte publice de completare norma pentru anul scolar 2016 2017

Programe internationale Junior Achievement

Proiectarea ofertei pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani

Mesajul la inceput de an scolar al Inspectoratului Scolar Judetean Suceava

Organizarea la nivelul judeţului Suceava a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate pentru cadre didactice calificate/necalificate/în curs de calificare

Programarea ședințelor publice de repartizare a posturilor didactice/catedrelor vacante rezervate, valabile pentru anul școlar 2015-2016, în perioada 24-26 august 2015

Programarea ședințelor publice de repartizare a posturilor didactice publicate pentru angajare pe perioada nedeterminată

Cereri transfer clasa IX situatii speciale

Repartizarea pe candidaților pe centre de concurs și pe săli pentru Concursul Național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat, din 15 iulie 2015, care vor susține proba scrisă în data de 15.07.2015

Accesul candidaților în sălile centrului de concurs la proba scrisă a concursului național din 15 iulie 2015

Arondarile pe discipline in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice

Programul de validare a înscrierii la concursul de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, din data de 15.07.2015, de către absolvenții promoției 2015

Ierarhia la nivel de județ a absolvenților cl a VIII a   2015

Rezultatele finale în urma contestațiilor la concursul pentru ocupare a funcției de inspector școlar

Completari concurs pentru ocuparea postului de Inspector Scolar General

Concurs pentru ocuparea postului de Inspector Scolar General

Rezultatele finale la concursul pentru ocupare a funcției de inspector școlar

Graficul desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar

Extras din procedura operațională privind organizarea activității comisiei de elaborare a subiectelor pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlardin inspectoratele școlare

Brosura de organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat, pentru anul şcolar 2015 – 2016

Condițiile de ocupare a posturilor de inspector scolar pentru educatie timpurie si invatamant primar

Graficul desfășurării inspecției speciale la clasă, probei practice, probei scrise și probei de interviu pentru Concursul de ocupare a funcției de inspector școlar în inspectoratele școlare - 2015

Lista candidatilor inscrisi pentru ocuparea posturilor vacante de inspector scolar

Completări tematica si bibliografie pentru concursul de ocupare a funcțiilor de inspector școlar - actualizat 30.04.2015

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de Inspector şcolar

Rezultatele finale după contestații la concursul pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional Seria 8

Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de Inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare si de director din casele corpului didactic

Program depunere contestatii la punctajele obtinute in urma evaluarii portofoliilor candidatilor admiși după etapa de selecţie online pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2015, seria a 8-a

Rezultatele inregistrate in urma evaluarii portofoliilor in vederea selecţiei cadrelor didactice pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, sesiunea 2015, seria 8

Lista candidatilor admisi in etapa de selectie online pentru Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional (seria a 8-a)

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional (seria a 8-a)

Concurs pentru ocuparea postului de Inspector Scolar General

Rezultatele finale după contestații la concursul pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional Seria 7

Rezultatele finale la concursul pentru selecţia cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional Seria 7

ANUNȚ! Rezultate Selectie Online Corp Expert Seria 7

ANUNȚ! Privind Depunerea dosarelor pentru Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2014, (seria a 7-a)

Programarea sedintelor publice din data de 29 august 2014

Programarea sedintelor publice din data de 27 august 2014

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2014, (seria a 7-a)

Lista posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate complete/ incomplete valabile pentru anul scolar 2014-2015

Lista posturilor didactice/catedrelor complete/incomplete vacante/rezervate valabile pentru anul scolar 2014-2015

Rezultatele finale la Concursul de ocupare a posturilor didactice din data de 21.07.2014

Programarea sedintelor publice de repartizare, a candidaților, pe posturile/catedrele vacante/rezervate din data de 04.08 si 05.08.2014

Programarea sedintelor publice de repartizare pe posturi cu viabilitate mai mare de 4 ani, din data de 31.07.2014

Rezultatele obținute la Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar , sesiunea iulie 2014

ANUNŢ DE SELECŢIE
a unităţilor şcolare participante la Proiectul POSDRU/153/1.1 /S/136612
„TEEN PERFORM - Program inovator de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare în învăţământul liceal”

Rezultate inregistrate in urma desfasurarii concursului pentru selectia cadrelor didactice pentru nstituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional Sesiunea 2014 Seria 1

Ierarhia la nivelul judetului Suceava a absolventilor claselor a VIII-a.

Rezultate inregistrate in urma desfasurarii concursului pentru selectia cadrelor didactice pentru nstituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional Sesiunea 2014 Seria 1

Noutati!Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2014, seria 1 (seria a 6-a)

Noutati!Selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți in management educațional. Click aici !

Noutati! Brosura admitere liceu şi şcoala profesională de 3 ani 2014-2015

Noutati! Metotologie Evaluari Nationale clasele a II -a, a IV-a, a VI -a.Click aici !

Noutati! Oferta educationala pentru institutiile de invatamant ale MAI si MAPN an scolar 2014-2015. Click aici !

Noutati! Procedura admitere scoala profesionala. Click aici !

Noutati! Metodologia si calendarul inscrierii in invatamantul primar 2014.Click aici !

Noutati! Examene Nationale Simulari.Click aici !

Rezultate inregistrate la SESIUNEA 2013_SERIA A 2-A pentru constituirea corpului national de experti in management educational.

Download document

Noutati! Regulamente olimpiade si concursuri 2013-2014. Disciplina Limba Romana

Concursul de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului de Experti in Management Educational- sesiunea 2013 seria a 5-a

Download documentatie

Ierarhia la nivelul judetului Suceava a absolventilor  clasei a VIII-a, 2013

Download document

Proiectul planului de scolarizare la invatamantul profesional de zi pentru anul scolar 2013-2014

Download document

 

In atentia candidatilor -ora de incepere a probelor de competente la BACALAUREAT 2013

Download document

Admiterea in Liceu 2013 -Brosura

Download documente

Ordinul Ministrului Nr.3104 din 30.01.2013 privind modificarea si completarea a O.M. 6239 /2012

Download document

Metodologia cadru de mobilitate a cadrelor didactice pentru anul scolar 2013-2014

Download document

În vederea bunei organizări a examenelor naționale în anul școlar 2012/2013, Inspectoratul Școlar al Județului Suceava a decis aplicarea unor măsuri care să vină în sprijinul pregătirii și gestionării eficiente a Evaluării naționale și a Bacalureatului - 2013.
Cu scopul unei evaluări inițiale care să permită aplicarea de măsuri remediale în școli, Inspectoratul Școlar va organiza simulări ale probelor de examen în toate unitățile de stat și particulare din județ cu clase terminale gimnaziale și liceale.

    Graficul simulărilor :

Evaluarea națională :

I. perioada 11 - 15 martie 2013; luni, 11 martie 2013 – proba la limba și  literatura română  și  joi, 14 martie 2013 – proba la matematică;

Bacalaureat:

I. perioada 18 – 22 februarie 2013; luni, 18 februarie 2013 –  proba la limba și literatura română,  miercuri, 20 februarie  2013 – proba la matematică/istorie și vineri, 22 februarie 2013 – proba la alegere din disciplinele conform  specializării urmate de candidați.

II. perioada 13 – 17 mai 2013; luni, 13 mai 2013 – proba la limba și literatura română,  miercuri, 15 mai 2013 – proba la matematică/istorie și vineri, 17 mai 2013 – proba la alegere din disciplinele conforme specializării urmate de candidați.

 

Selectie cursanti si caiet de sarcini pentru prestari servicii deplasare Italia proiect POSDRU„Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar”, POSDRU/87/1.3/S/61130

Download document

Download documentatie

Programarea sedintelor publice din centrele de examen pentru etapa I de repartizare in data de 13 august 2012 si etapa a II-a de repartizare in data de 16 august 2012.

Download document

Comunicat privind organizarea examenului de bacalaureat sesiunea august - septembrie 2012

Download document

Statistica promovabilitatii examenului de bacalaureat in judetul Suceava la finele sesiunii iunie-iulie 2012

Download document

Precizari privind suspendarea concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar general

Download document

Ierarhia la nivelul Judetului Suceava a absolventilor clasei a VIII-a, 2012

Download document

Va informam ca lista cadrelor didactice declarate admise in urma inscrierii on-line in vederea selectiei pentru constituirea corpului national de experti in management educational sesiunea 2012 etapa a II-a se regasete pe site-ul concursului http://www.cneme.edu.ro.

Va informam ca a inceput etapa a doua a concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, sesiunea 2012.

Download documentatie

Va informam ca lista cuprinzand punctajele rezultate in urma evaluarii dosarelor pentru obtinerea gradatiei de merit 2012 au fost afisate, conform metodologiei, la avizierul Inspectoratului Scolar Suceava.

Download document

Rezultatele evaluarii dosarelor candidatilor la concursul pentru constituirea corpului national de experti in management educational 20 aprilie 2012

Download document

Rezultatele evaluarii dosarelor candidatilor la concursul pentru constituirea corpului national de experti in management educational 6 aprilie 2012

Download document

Informatii Ministerul Educatiei

 

 

a

Sistem Educational Informatizat