educatiacontinua.edu.ro

HOTARAREA NR. 31DIN DATA DE 10.09.2020 privind aprobarea Scenariului de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Suceava, pentru începutul anului Şcolar 2020-2021

 

ORDIN Privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziţionate prin PROGRAMUL NAŢIONAL „ŞCOALA DE ACASĂ”

Graficul activitatilor de admitere in invatamentul profesional si dual

Locuri libere pentru admiterea in invatamantul profesional si dual_05.08.2020

Extras Procedura Operationala Privind modul de aplicare a programului national Scoala de Acasa

 

PROCEDURA SPECIALA SITUATII SPECIALE PANDEMIE

Teste de antrenament

Ghid informativ MEC în contextul COVID-19

În perioada 12 mai -03 iunie 2020 are loc selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele: Limba și literatura Română, Limba Franceză, Limba Engleză, Limba Germană, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Religie, Știinte Sociale, Educație Fizică ) pentru a participa la cursuri de formare în cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți - CRED”

 

  Vechiul site www.isj.sv.edu.ro